Gazeta Agronews Nr. 2

oddzielnie. W ramach EFMR będą wspierane projekty m.in . w zakresie planowania przestrzennego obszarów morskich, zintegrowanego nadzoru morskiego i wiedzy o morzu. Integracja w tych obszarach może pomóc uniknąć powielania działań i obniżyć koszty poprzez zacieśnienie współpracy i poprawę koordynacji między sektorami. Włączenie polityki morskiej do EFMR zapewni większą spójność oraz synergię między tymi dwoma obszarami polityki. Uproszczenie przepisów Zasady regulujące EFMR zostaną zharmonizowane z zasadami mającymi zastosowanie do innych funduszy UE. Ułatwi to życie zarówno beneficjentom, jak i władzom krajowym. EFMR stanie się częścią nowych wspólnych ram strategicznych, które zapewnią spójne działanie wszystkich obecnie istniejących funduszy UE i pozwolą uniknąć powielania i pokrywania się działań. Jak działa fundusz Celem nowego funduszu będzie współfinansowanie projektów wraz z państwami członkowskimi. Całkowita kwota przyznanych środków będzie zależeć od wielkości sektora rybołówstwa w danym kraju. Zastosowanie będą miały zasady zarządzania dzielonego między Komisję i państwa członkowskie. Każde państwo członkowskie opracowuje program operacyjny na dany okres, określając w jaki sposób zamierza wydać przydzielone mu pieniądze. Po zatwierdzeniu programu przez Komisję państwo członkowskie zadecyduje, które projekty otrzymają finansowanie. Państwa członkowskie i Komisja będą odpowiedzialne za selekcję projektów oraz monitorowanie ich realizacji. Rolnicy i rybacy niezadowoleni Jednak nie wszystkim podoba się propozycja nowego funduszu. – Zaniedbanych zostało wiele aspektów, na które nie przeznaczono środków z nowego Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego – tak o propozycji nowego funduszu mówią Javier Garat, Przewodniczący Europêche oraz Giampaolo Buonfiglio, przewodniczący grupy roboczej „FISH” Komitetów Copa-Cogeca. – Przyznajemy, że niektóre z podstawowych potrzeb sektora są dość dobrze uwzględnione w propozycji Komisji, co pozwoli przyczynić się do realizacji celów strategii „Europa 2020”. Znajdują się w niej zapisy na temat promocji kapitału ludzkiego oraz dialogu społecznego, zdrowia i bezpieczeństwa na pokładzie, niestety brakuje zapisów dotyczących tworzenia miejsc pracy w sektorze, szczególnie dla ludzi młodych – ubolewają Garat i Buonfiglio. I dodają, że Komisja proponuje wstrzymanie wszelkiego wsparcia finansowego przy złomowaniu okrętów, podczas gdy wiele państw członkowskich domaga się jego utrzymania. Garatowi i Buonfiglio nie podoba się likwidacja dopłat rekompensujących społeczno-ekonomiczne skutki czasowego zaprzestania połowów ze względów ekologicznych. – Komisja również nie zajęła stanowiska w sprawie procedury konsultacji z zainteresowanymi stronami w kwestiach horyzontalnych, które nie będą w przyszłości objęte pracą Komitetów doradczych – mówią Garat i Buonfiglio. Komisja zaznaczyła, że poprzez połączenie istniejących instrumentów finansowych w jeden fundusz, system stanie się mniej skomplikowany, o czym nie są przekonane trzy organizacje europejskie, które obawiają się większych obciążeń biurokratycznych i złożoności przepisów. W związku z tym, Garat i Buonfiglio apelują o upowszechnienie nowych mechanizmów Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, aby uniknąć niewykorzystania środków w czasie kolejnego okresu programowania. Wreszcie, jak często już podkreślały w przeszłości, Europêche i Komitety Copa-Cogeca wyrażają nadzieję, że europejskie organizacje sektorowe Zdaniem unijnych rolników i rybaków, zaniedbanych zostało wiele aspektów, na które nie przeznaczono środków z nowego funduszu. 48 ekonomia numer 02

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=