Gazeta Agronews Nr. 2

Wzmocnienie środowiskowych, ekonomicznych i społecznych aspektów reformy wspólnej polityki rybołówstwa EMFF będzie jednym z podstawowych instrumentów reformy wspólnej polityki rybołówstwa, którą Komisja zaproponowała w lipcu. Realizowanie polityki zrównoważonego rozwoju wymaga radykalnych zmian w sposobie połowów – dlatego fundusz stworzy system zachęt dla rybaków, tak aby połowy były mniej szkodliwe dla ekosystemów morskich i aby zatrzymana została nadmierna eksploatacja i spadek zasobów rybnych. Zmniejszenie natężenia połowów i zapewnienie odpowiedniego czasu na odtworzenie zasobów rybnych sprawi, że społeczności zależne od rybołówstwa będą musiały znaleźć alternatywne źródła dochodu. EFMR pomoże im znaleźć innowacyjne sposoby na dywersyfikację i zwiększenie wartości połowów. Jednak EFMR nie tylko ma pomóc w przechodzeniu na zrównoważone rybołówstwo i osiąganiu dobrych wyników gospodarczych. Ma on również pomóc w realizacji agendy społecznej Komisji. Współmałżonkowie często odgrywają zasadniczą rolę w rodzinnej działalności połowowej. Obecnie będą oni mogli uzyskać wsparcie w postaci środków na szkolenia lub pomocy w rozpoczynaniu innej działalności gospodarczej związanej z połowami. Organizacje producentów będą otrzymywać pomoc w zakresie planowania produkcji, tak aby zaspokoić popyt na rynku i jednocześnie spełnić oczekiwania coraz bardziej wymagających konsumentów. Inteligentne i ekologiczne rybołówstwo Chociaż od lat 90-tych XX wieku na złomowanie przeznaczono 1,7 mld euro, flota UE nadal cierpi z powodu nadwyżki zdolności produkcyjnych. Dzieje się tak, ponieważ wycofywanie statków rybackich z eksploatacji zostało zrównoważone przez modernizację technologiczną pozostałej floty. W związku z tym środki finansowe nie będą już przeznaczane na złomowanie, lecz na działania gospodarczo i społecznie efektywne, takie jak np. dywersyfikacja. Wspieranie inicjatyw oddolnych przyniosło doskonałe wyniki w obszarach związanych z rybołówstwem, takich jak przetwórstwo, gastronomia czy turystyka. EFMR wzmocni tego rodzaju działania innowacyjne na szczeblu obywatelskim. Rybołówstwo przybrzeżne na niewielką skalę pozostaje trzonem gospodarki wielu przybrzeżnych społeczności, dlatego wsparcie w tym zakresie zostanie zwiększone. Nowy fundusz będzie również wspierał innowacyjne projekty (np. zastąpienie sieci rybackich bardziej selektywnymi narzędziami w celu ograniczenia odrzutów) oraz rozwój nowych technologii, które mogłyby prowadzić do obniżenia negatywnego wpływu działalności połowowej i hodowli ryb na środowisko. Inteligentna i ekologiczna akwakultura Hodowla ryb w znacznym stopniu może przyczynić się do ograniczenia naszego uzależnienia od importu. Zapewnia wysokiej jakości miejsca pracy na obszarach wiejskich, a konsumentom dostarcza zdrową żywność. Fundusz będzie dążyć do rozwijania tego sektora w sposób zrównoważony poprzez wynagradzanie innowacji i promowanie nowych kategorii akwakultury, np. nieżywnościowych produktów akwakultury. Współpraca naukowców i rybaków Dokładne dane na temat stanu zasobów rybnych i środowiska morskiego mają zasadnicze znaczenie dla reformy wspólnej polityki rybołówstwa. Dlatego EFMR przeznaczy odpowiednie środki na gromadzenie danych, ich monitorowanie oraz kontrolę. Rybacy i naukowcy zajmujący się nauką o morzu nie powinni funkcjonować w dwóch odrębnych światach: EFMR będzie zachęcać ich do współpracy i wspólnego znajdowania sposobów wykorzystywania naturalnych zasobów w sposób zrównoważony. Jeden fundusz na rzecz rybołówstwa i zintegrowanej polityki morskiej Zintegrowana polityka morska przyjęta przez UE w 2007 r. łączy sektory morskie, które w przeszłości były zarządzane Europejski Fundusz Morski i Rybacki ma pomóc osiągnąć ambitne cele reformy wspólnej polityki rybołówstwa, wesprzeć rybaków w przechodzeniu na zrównoważone rybołówstwo, a społeczności nadbrzeżne – w dywersyfikacji działalności gospodarczej. 47 ekonomia styczeń-LUTY 2012

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=