Gazeta Agronews Nr. 2

3 grudnia 2011 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Podstawowym celem nowelizacji ustawy jest przyspieszenie procesu prywatyzacji państwowych gruntów z korzyścią dla gospodarstw rodzinnych. Pomóc w tym mają przede wszystkim wyłączenia z dużych obszarowo (od 429 ha w górę) dzierżawionych nieruchomości 30 proc. powierzchni użytków rolnych będących przedmiotem dzierżawy. Wyłączone grunty zostaną zaoferowane w pierwszej kolejności rolnikom indywidualnym na powiększenie gospodarstw rodzinnych. Pół roku na zmiany Od 3 grudnia Agencja Nieruchomości Rolnych (ANR) ma pół roku na przedstawienie dzierżawcom propozycji zmian umowy dzierżawy w zakresie wyłączeń 30 proc. powierzchni użytków rolnych wraz z projektem tych zmian. Następnie dzierżawca ma maksymalnie 3 miesiące na złożenie do ANR pisemnego oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu zaproponowanych zmian. W przypadku zgody na wyłączenia, w ciągu jednego miesiąca od otrzymania oświadczenia Agencja podpisze z dzierżawcą aneks do umowy, w którym zostaną określone: wyłączane grunty, ich powierzchnia oraz termin wyłączenia. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą wyłączenie musi nastąpić najpóźniej w ciągu roku od daty podpisania aneksu. Późniejszy termin wyłączenia dotyczyć będzie jedynie dzierżawców, którzy są zaangażowani m.in . w realizację programów finansowanych z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich lub Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. W stosunku do tych podmiotów nastąpi przesunięcie terminu wyłączeń, do momentu zakończenia uczestnictwa w danym programie. Zmienione przepisy przyspieszą sprzedaż państwowej ziemi? Weszła w życie znowelizowana ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Nowe przepisy mają przyspieszyć sprzedaż państwowej ziemi rolnikom indywidualnym. ANR ma pół roku na przedstawienie dzierżawcom propozycji zmian umowy dzierżawy w zakresie wyłączeń. 34 prawo numer 02

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=